Turkum - Qayta qurish

COVID-19 epidemiyasidan keyin sayohat va turizmni qayta qurish. Ular kirib kelayotgan yangilanishlar.